news not found

انتصاب آقای دکتر سعید تابش به عنوان مدیر گروه مدیریت ورزشی
1397/10/16
کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده توسط دکتر دوستی
1397/10/8
کسب عنوان پژوهشگر برتر استان توسط دکتر دبیدی روشن
1397/10/1
کسب رتبه Q1 پژوهشنامه مدیریت و رفتارحرکتی
1397/10/1
گزارش تصویری برگزاری آزمون عملی داوطلبان رشته تربیت بدنی
1397/9/3
پاکسازی ساحل توسط اساتید و دانشجویان دانشکده در روز فرهنگ عمومی
1397/8/14

برنامه هفتگی دروس عملی در نیمسالاول 98-97 کارشناسی  (دانلود)

برنامه هفتگي کلاس ها در نيمسال اول 98-1397  (دانلود)

برنامه هفتگي نيمسال اول سال تحصيلي 98-1397 ارشد و دکتری مدیریت ورزشی  (دانلود)

برنامه هفتگي نيمسال اول سال تحصيلي 98-1397 ارشد و دکتری فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی  (دانلود)

- عمومی   (دانلود)

- فیزیولوژی (دانلود)

-مدیریت (دانلود)

- رفتار حرکتی (دانلود)

- بیومکانیک و آسیب (دانلود)

تقویم آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول 98-97  (دانلود)