انتصاب معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
1395/11/19
تمدید مدیریت آقای دکتر صفرزاده
1395/11/11
رییس دانشکده علوم ورزشی منصوب شد
1395/10/27
کارگاه آموزشی آزمون های عملکردی سنجش آمادگی حرکتی والیبال
1395/9/28
کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه الکترومایوگرافی
1395/9/24
کارگاه taping
1395/9/22

جلسه دفاع از رساله خانم مریم خالصی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب ، عروق و تنفس با عنوان پایان نامه : «تأثیر یک دوره تمرین شنا بر بیان ژن Sirt 1 و TNF-α و فعالیت FOXO3 و NF-KB در بافت ریه ی رت های در معرض نیتروز آمین مشتق از تنباکو »

استاد راهنما : دکترشادمهر میردار

استاد مشاور : دکترعلی صمدی

استاد مدعو: دکترحمید آقاعلی نژاد- دکترالهه طالبی- دکترضیاء فلاح محمدی

نماینده تحصیلات تکمیلی پیشنهادی : دکترعلیرضا صفرزاده

 

تاریخ و ساعت دفاعیه : روز چهارشنبه مورخ 1395/12/25            ساعت 11:00

محل برگزاری دفاعیه : اتاق شورای دانشکده

 

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمود حصارکوشکی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی با عنوان: «مقایسه اثر اثر هشت هفته تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی و تمرین سنتی کشتی بر برخی شاخص های منتخب چرخه ی پورین در کشتی گیران نخبه جوان خراسان »

استاد راهنما : دکترعباس قنبری نیاکی

استاد مشاور : دکترمحمدرضا حامدی نیا

استاد مدعو: دکترحمید آقا علی نژاد - دکترالهه طالبی گرگانی - دکتررزیتا فتحی

نماینده تحصیلات تکمیلی پیشنهادی : دکترعلیرضا صفرزاده

 

تاریخ و ساعت دفاعیه :  روز دوشنبه مورخ 1395/12/23                  ساعت 12:30

محل برگزاری دفاعیه : سالن آمفی تئاتر دانشکده

 

دروس ارائه شده مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 95-96  (دانلود)

جلسه دفاع پایان نامه خانم زینب بهرامی با عنوان « مطالعه تطبیقی منابع درآمدی باشگاه های معتبر فوتبال جهان»

ساعت 13 دوشنبه 11/11/1395

سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی

جلسه دفاع پایان نامه آقای سجاد حسن پور باغبانی با عنوان :«طراحی مدل اثر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند»

دوشنبه مورخ 1395/11/11 ساعت 14:00

سالن آمفی ئتاتر دانشکده علوم ورزشی

جلسه دفاع پایان نامه آقای محمود طحان با عنوان « طراحی مدل نقش روانشناختی عنصر رنگ بر انتخاب کالاهای ورزشی»

ساعت 15 دوشنبه 11/11/1395

سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی