کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه های آموزشی و شیوه های پژوهشی
کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه های آموزشی و شیوه های پژوهشی
کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه های آموزشی و شیوه های پژوهشی
 ١٠:١٥ - دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی جدید
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی جدید
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی جدید
 ٠٩:٤٩ - دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولویت‌های پژوهشی جدید دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر
اولویت‌های پژوهشی جدید دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر
اولویت‌های پژوهشی جدید دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر
 ١٥:٣٥ - شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به منظور حمایت از رساله دکتری
اطلاعیه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به منظور حمایت از رساله دکتری
اطلاعیه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به منظور حمایت از رساله دکتری
 ١٥:٢٩ - شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی آزمون سراسري سال تحصيلي96-97
ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی آزمون سراسري سال تحصيلي96-97
ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی آزمون سراسري سال تحصيلي96-97
 ٠٨:٥٤ - شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت تکمیل فرم وام مقطع دکتری
مهلت تکمیل فرم وام مقطع دکتری
مهلت تکمیل فرم وام مقطع دکتری
 ١٠:٤٩ - چهارشنبه ١١ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص بورس مجارستان
اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص بورس مجارستان
اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص بورس مجارستان
 ١٠:٤٦ - دوشنبه ١٨ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه آموزش دانشکده در خصوص امتحانات نیمسال اول
اطلاعیه آموزش دانشکده در خصوص امتحانات نیمسال اول
اطلاعیه آموزش دانشکده در خصوص امتحانات نیمسال اول
 ١١:٣٠ - سه شنبه ١٢ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه تسویه حساب دانشجویان دوره شبانه
اطلاعیه تسویه حساب دانشجویان دوره شبانه
اطلاعیه تسویه حساب دانشجویان دوره شبانه
 ١٣:٢٣ - دوشنبه ٤ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی آنالیز غیرخطی و سخنرانی ماشین های یادگیری در تعیین الگوریتم
کارگاه آموزشی آنالیز غیرخطی و سخنرانی ماشین های یادگیری در تعیین الگوریتم
آنالیز غیرخطی در تغییرپذیری حرکت انسان و سخنرانی ماشین های یادگیری در تعیین الگوریتم پیش بین آسیب های ورزشی
 ١٥:٣٣ - شنبه ١٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>