رؤسای پیشین

دکتر شادمهر میردار

آدرس صفحه شخصی: http://rms.umz.ac.ir/~shadmehrmirdar/

1384-1389


دکتر ولی اله دبیدی روشن

آدرس صفحه شخصی: http://rms.umz.ac.ir/~vdabidiroshan/

1389-1393


دکتر ضیاء فلاح محمدی

آدرس صفحه شخصی:http://rms.umz.ac.ir/~fallahmohammadi/

1393-1395