اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص بورس مجارستان
اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص بورس مجارستان
اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص بورس مجارستان
 ١٠:٤٦ - دوشنبه ١٨ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه آموزش دانشکده در خصوص امتحانات نیمسال اول
اطلاعیه آموزش دانشکده در خصوص امتحانات نیمسال اول
اطلاعیه آموزش دانشکده در خصوص امتحانات نیمسال اول
 ١١:٣٠ - سه شنبه ١٢ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه تسویه حساب دانشجویان دوره شبانه
اطلاعیه تسویه حساب دانشجویان دوره شبانه
اطلاعیه تسویه حساب دانشجویان دوره شبانه
 ١٣:٢٣ - دوشنبه ٤ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی آنالیز غیرخطی و سخنرانی ماشین های یادگیری در تعیین الگوریتم
کارگاه آموزشی آنالیز غیرخطی و سخنرانی ماشین های یادگیری در تعیین الگوریتم
آنالیز غیرخطی در تغییرپذیری حرکت انسان و سخنرانی ماشین های یادگیری در تعیین الگوریتم پیش بین آسیب های ورزشی
 ١٥:٣٣ - شنبه ١٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی بیومارکرهای سیستم عصبی
کارگاه آموزشی بیومارکرهای سیستم عصبی
کارگاه آموزشی بیومارکرهای سیستم عصبی خودکار، بیوفیدبک قلبی
 ١٥:٣٠ - شنبه ١٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>