مقطع کارشناسی ارشد

فرم و آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

   دانلود : فرم_درخواست_دفاعیه_99.docx           حجم فایل 36 KB
   دانلود : اطلاعیه_برگزاری_جلسه_دفاع_ارشد.docx           حجم فایل 2017 KB
   دانلود : شيوه_نامه_هاي_تحصيلي__97_به_بعد-ارشد.pdf           حجم فایل 1067 KB
   دانلود : فرم_تاييد_اصلاحات_پايان_نامه_ارشد.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : فرم_ارزيابي_پايان_نامه_ارشد.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : 3- پیشنهاده.doc           حجم فایل 12 KB
   دانلود : 2- فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : 1- فرم درخواست تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : شیوه نامه کارشنایی ارشد 94 به بعد.pdf           حجم فایل 816 KB