رزیتا فتحی
رئیس دانشکده

 

ملیحه دبیدی
مسئول دفتر ریاست

 


محمدرضا نيك نژاد
مدیر امور عمومی


علی باقرزاده
کارشناس دبیرخانه و کارگزینی

علی عاشوری
امین اموال

رضا صدوقی
انباردار


قنبر اسماعیل نیا
خدمات


فاطمه اصغری
خدمات

 

الهه طالبی کرگانی
معاون پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی

اباذر شیرازی
کارشناس مرکز تندرستی

سیده ماریه میرابراهیمی
کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی


عسكري سهرابي
کارشناس پژوهشی و انفورماتیک

 


منصور اسلامی
معاون آموزشی و دانشجویی

علیرضا صفرزاده
مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

سعید تابش
مدیر گروه مدیریت ورزشی

مژگان معمار مقدم
مدیر گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی

رضا محمدپور
کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه ها

مرتضی پوران یوسف
کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش


مهدی شیپوری
کارشناس آموزش


کریم هراتی
کارشناس امور دانشجویی و تشکیل کلاسها

 

محمداسماعیل آقاپورکاظمی
کارشناس حراست