نمودار سازمانی

رئیس دانشکده

 

ملیحه دبیدی
مسئول دفتر ریاست

 


عسكري سهرابي
مدیر امور عمومی


علی باقرزاده
کارشناس دبیرخانه و کارگزینی

علی عاشوری
امین اموال

رضا صدوقی
انباردار


قنبر اسماعیل نیا
خدمات


فاطمه اصغری
خدمات

 

معاون پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی

اباذر شیرازی
کارشناس مرکز تندرستی

سیده ماریه میرابراهیمی
کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی


محمدرضا نيك نژاد
کارشناس پژوهشی

 

معاون آموزشی و دانشجویی

مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

مدیر گروه مدیریت ورزشی

مدیر گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه ها

مرتضی پوران یوسف
کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش


مهدی شیپوری
کارشناس آموزش


کریم هراتی
کارشناس امور دانشجویی و تشکیل کلاسها

 

محمداسماعیل آقاپورکاظمی
کارشناس حراست