دکتر رزیتا فتحی
رئیس دانشکده

 


محمد رمضان نژاد
مسئول دفتر ریاست

 


محمد رمضان نژاد
کارشناس روابط عمومی

 


دکتر محمدرضا نيك نژاد
مدیر امور عمومی


علی باقرزاده
کارشناس دبیرخانه و کارگزینی


موسی خلیلی
انباردار و امین اموال


قنبر اسماعیل نیا
خدمات


فاطمه اصغری
خدمات

 

دکتر الهه طالبی کرگانی
معاون پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی

اباذر شیرازی
کارشناس مرکز تندرستی

سیده ماریه میرابراهیمی
کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی


عسكري سهرابي
کارشناس پژوهشی و انفورماتیک

کارشناس فرهنگی و اجتماعی

سارا آزموده
کارشناس دفتر نشریه

 

دکتر منصور اسلامی
معاون آموزشی و دانشجویی

دکتر علیرضا صفرزاده
مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی


دکتر مرتضی دوستی
مدیر گروه مدیریت ورزشی

مژگان معمار مقدم
مدیر گروه رفتار حرکتی و بیومکانیک ورزشی

رضا محمدپور
کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه ها

مرتضی پوران یوسف
کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش


مهدی شیپوری
کارشناس آموزش


کریم هراتی
کارشناس امور دانشجویی و تشکیل کلاسها

 

محمداسماعیل آقاپورکاظمی
کارشناس حراست