کاربرگ های پژوهشی

فرم های پژوهشی:

   دانلود : فرم_کمیته_اخلاق_پژوهشهای_زیستی.doc           حجم فایل 191 KB
   دانلود : فرم_پیشنهاد_طرح_پژوهشي-_هیأت_علمی.doc           حجم فایل 81 KB
   دانلود : فرم_حمایت_مالی-_مرکز_همکاری_های_بین_المللی.doc           حجم فایل 51 KB
   دانلود : فرم_پيشنهاد_برگزاري_گردهمايي_علمي_.كامل.doc           حجم فایل 209 KB
   دانلود : آئين‌نامه_اجرايي_برگزاري_همايش‌هاي_علمي_دانشگاه_مازندران.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : فرم_پيشنهاد_برگزاري_كارگاه_آموزشي.كامل.doc           حجم فایل 153 KB
   دانلود : آیین_نامه_برگزاری_کارگاه.pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود : فرم_هزینه_پایان‌نامه.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : فرم_درخواست_هزینه_تهیه_و_تدوین_پایان_نامه_دوره_کارشناسی_ارشد.pdf           حجم فایل 104 KB
   دانلود : فرم_درخواست_هزینه_تهیه_و_تدوین_پایان_نامه_دوره_دکتری.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : نکات_مهم_در_نگارش_پروپوزال.pdf           حجم فایل 127 KB