ردیف
نام و نام  خانوادگی مرتبه علمی
1  عباس قنبری نیاکی استاد
2 ولی اله دبیدی روشن استاد
3 شادمهر میردار استاد
4 ضیاء فلاح محمدی دانشیار
5 رزیتا فتحی دانشیار
6 الهه طالبی دانشیار
7 منصور اسلامی دانشیار
8 سید محمدحسین رضوی دانشیار
9 فرزام فرزان دانشیار
10 علیرضا صفرزاده استادیار
11 مرتضی دوستی استادیار
12 معصومه کلاته سفیری استادیار
13 سمیه نامدار طجردی استادیار
14 سعید تابش استادیار
15 مژگان معمار مقدم استادیار
16 علیرضا صفایی کناری مربی
17 معصومه قربانی مروزنی مربی