کسب مدال نقره خانم تکتم آخوندزاده
1396/8/24
ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر مرتضی دوستی
1396/8/24
اولين جلسه journal club رشته بيومكانيك ورزشي
1396/8/9
اجرای مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی
1396/8/3
سخنرانی دکتر گائینی به مناسبت هفته تربیت بدنی
1396/8/2
كارگاه آموزشي سيستم هاي آناليز حركت كمپاني qualysis سوئد
1396/7/23

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی نیک‌سرشت دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی با عنوان" بینی آنژین صدری رز در مردان میان سال و سالمند با استفاده از اکسیژن مصرفی اوج و فاکتورهای خطرزای سبک زندگی "

زمان: چهارشنبه   29/06/1396     ساعت   11:00

مکان: اتاق کنفرانس دانشکده

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهشید صامت دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی با عنوان تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر میزان فاکتور رشد اندوتلیان عروق و اندوستاتین سرم در موشهای صحرایی نر دیابتی با استرپتوزوسین و رژیم"

زمان: چهارشنبه   29/06/1396     ساعت   9:30

مکان: اتاق کنفرانس دانشکده

 

جلسه دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم برارپور جلودار دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی با عنوان "  پایش وضعیت آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان افسری نیروی زمینی ارتش و ارائه نرم ملی "

زمان: چهارشنبه   29/06/1396     ساعت   8:00

مکان: اتاق کنفرانس دانشکده

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرناز فخری دانشجوی مقطع دکتری مدیریت ورزشی با عنوان " طراحی مدل مؤثر بر سهم محصولات ورزشی در تجارت خارجی کشور"

زمان: سه شنبه   28/06/1396     ساعت   14:00

مکان: اتاق کنفرانس دانشکده

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا بوژمهرانی دانشجوی مقطع دکتری مدیریت ورزشی با عنوان " طراحی مدل استقرار مدیریت کیفیت در فدراسیون های ورزشی با تأکید بر فدراسیوهای پایه و پر مدال"

زمان: سه شنبه     28/06/1396     ساعت   10:00

مکان: اتاق کنفرانس دانشکده 

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم ابراهیمی دانشجوی مقطع دکتری مدیریت ورزشی با عنوان "طراحی مدل کارآفرینی ورزش در کشور"

زمان: سه شنبه  28/06/1396    ساعت   8:00

مکان: اتاق کنفرانس دانشکده