گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی
1396/10/26
ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر علیرضا صفرزاده
1396/10/10
کارگاه آموزشی پرخاشگری در ورزش برگزار گردید
1396/9/27
کسب عنوان پژوهشگر برتر و صاحب کتاب برتر توسط اساتید دانشکده
1396/9/14
آزمون عملی سال 96 داوطلبان رشته علوم ورزشی برگزار شد
1396/9/4
مراسم کلنگ زنی پروژه استخر شنا
1396/9/4

جلسه دفاع از رساله آقای احمد جعفری دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم با عنوان"تاثیر تمرین هوازی بر سطوح پپتیدهای مؤثر بر اشتها در مردان جوان با توجه به تاثیر دوره زمانی تمرین" 

شنبه 7 بهمن 96                ساعت  10 صبح

سالن اجتماعات دانشکده

 

ارشد و دکتری فیزیولوژی و بیومکانیک  (دانلود)

 

ارشد و دکتری مدیریت ورزشی  (دانلود)

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم زهرا ابریشمی‌کیا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش محض با عنوان "اثر یک دوره تمرین شنای زیر بیشینه و نانو کپسول سیاه دانه ایمونوهیستو شیمیایی گیرنده دوم عامل رشد اندروتلیان عروقی ریه رت های نر در معرض نیتروزین کتون مشتق از نیکوتین"

دوشنبه 2 بهمن 96     ساعت 8

سالن اجتماعات دانشکده

جلسه دفاع از رساله آقای شاهین سلطان‌پور دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی با عنوان "طراحی الگوی مدیریت استراتژیک فدراسیون ورزش‌های رزمی" 

سه شنبه 3 بهمن 96   ساعت 13

سالن اجتماعات دانشکده

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم رویا عادل فهمیده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش محض با عنوان "پیش‌بینی حداکثر اکسیژن مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران با استفاده از گام سنج و آزمون شاتل: مقایسه‌ی سطوح مختلف فعالیت بدنی و تحصیلی" 

دوشنبه 2 بهمن 96   ساعت 9:30

سالن اجتماعات دانشکده

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مریم پورحسین احمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش محض باعنوان "ارزیابی حداکثر اکسیژن مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران از طریق IPAQ و ارتباط آن با شاخص‌های ترکیب بدنی مرتبط با سلامت قلبی عروقی"

دو‌شنبه 2 بهمن 96     ساعت 11

سالن اجتماعات دانشکده