اخبار > نحوه استفاده از فرصت برای تکمیل دستاوردهای پژوهشی حاصل ازپایان نامه های دوره کارشناسی ارشد  چاپ        ارسال به دوست

نحوه استفاده از فرصت برای تکمیل دستاوردهای پژوهشی حاصل ازپایان نامه های دوره کارشناسی ارشد

نحوه استفاده از فرصت برای تکمیل دستاوردهای پژوهشی حاصل ازپایان نامه های دوره کارشناسی ارشد

با توجه به بررسی های بعمل آمده در خصوص دادن فرصت بیشتر به دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد برای تکمیل دستاوردهای پژوهشی حاصل ازپایان نامه های ایشان در جهت ارتقا جایگاه دانشگاه و استفاده بهینه از سرمایه گذاری دانشگاه در دوره های تحصیلات تکمیلی و کمک به بهبود سطح نمرات دانشجویان فوق بدینوسیله به اطلاع می رساند که موضوع در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مورّخ 13/ 08/ 1398 مطرح و مقرّر گردید که « دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت فوق لازم است قبل از دفاع از پایان نامه، به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه، تمایل شخصی خود را جهت دریافت مهلت شش ماهه برای تکمیل دستاورد های پژوهشی پایان نامه به صورت مکتوب (بر اساس فرم پیوستی) به دانشکده اعلام نمایند. بدیهی است که نمره این دانشجویان در جلسه دفاع از پایان نامه بر مبنا 18 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این دانشجویان لازم است در بازه ی زمانی حدّاکثر 6 ماهه نسبت به تحویل مستندات دستاورد های پژوهشی واجد امتیاز مستخرج از پایان نامه، بر اساس بند5 پیوست شماره ی(4-1) مادّه ی 30 شیوه نامه ی اجرایی کارشناسی ارشدبه منظورکسب امتیاز مقرّر( حدّاکثر2 از مجموع 20 نمره)به دانشکده اقدام کنند. بدیهی است تاریخ فراغت از تحصیل این دسته از دانشجویان، همان تاریخ دفاع از پایان نامه است که در صورتجلسه ی دفاع و کارنامه ثبت می گردد. ارزیابی دستاورد های این دانشجویان توسط کمیته ای متشکل از معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه و استاد راهنمای مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

معاونت آموزشی دانشگاه

 

فرم تعهد نامه ي مقاله ي ارشد (دانلود)


١٤:١٨ - چهارشنبه ٦ آذر ١٣٩٨    /    شماره : ٢٤٣٢٠    /    تعداد نمایش : ٤٣٢خروج