رییس دانشکده علوم ورزشی منصوب شد
1395/10/27
کارگاه آموزشی آزمون های عملکردی سنجش آمادگی حرکتی والیبال
1395/9/28
کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه الکترومایوگرافی
1395/9/24
کارگاه taping
1395/9/22
آزمون عملی داوطلبان رشته علوم ورزشی سال 1395 برگزار شد
1395/9/6
حضور پرفسور زاگنولی در دانشکده
1395/9/3

برنامه هفتگی مقاطع ارشد و دکتری مدیریت ورزشی  (دانلود)

برنامه هفتگی مقاطع ارشد و دکتری فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی  (دانلود)

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مریم ابراهیمی دانشجوی رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی با عنوان : «اثر رژیم غذایی پرچرب و تمرینات هوازی با شدت متوسط و شدید بر بیان ژن های FXR ، SREBP-1 c و PPAR-α در بافت های چرب احشایی و کبد موش های صحرایی»
استاد راهنما : دکتر رزیتا فتحی
استاد مشاور : دکتر زربخت انصاری - دکتر الهه طالبی
استاد مدعو: دکتر حمید محبی- دکتر ولی الله دبیدی روشن-دکتر علیرضا صفرزاده
چهارشنبه    مورخ 1395/10/15            ساعت 13:00  
اتاق کنفرانس دانشکده 

جلسه دفاع آقای امیر تقی پور اسرمی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس با عنوان پایان نامه : «اثر 12 هفته تمرین هوازی و مصرف گرده گل زنبور عسل بر ژن های منتخب در بافت های کبد، روده کوچک و عضله دو قلو و اسفنگوزین - 1 فسفات پلاسمایی موش های صحرایی»

- چهارشنبه مورخ 1395/10/01          ساعت 13:30

- اتاق شورای دانشکده