انتصاب معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
1395/11/19
تمدید مدیریت آقای دکتر صفرزاده
1395/11/11
رییس دانشکده علوم ورزشی منصوب شد
1395/10/27
کارگاه آموزشی آزمون های عملکردی سنجش آمادگی حرکتی والیبال
1395/9/28
کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه الکترومایوگرافی
1395/9/24
کارگاه taping
1395/9/22

دروس ارائه شده مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 95-96  (دانلود)

جلسه دفاع پایان نامه خانم زینب بهرامی با عنوان « مطالعه تطبیقی منابع درآمدی باشگاه های معتبر فوتبال جهان»

ساعت 13 دوشنبه 11/11/1395

سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی

جلسه دفاع پایان نامه آقای سجاد حسن پور باغبانی با عنوان :«طراحی مدل اثر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند»

دوشنبه مورخ 1395/11/11 ساعت 14:00

سالن آمفی ئتاتر دانشکده علوم ورزشی

جلسه دفاع پایان نامه آقای محمود طحان با عنوان « طراحی مدل نقش روانشناختی عنصر رنگ بر انتخاب کالاهای ورزشی»

ساعت 15 دوشنبه 11/11/1395

سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید آدیگوزل پور با عنوان: «بررسی تأثیر مصرف محلول ساکاروز و تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر سطوح سرمی مایونکتین و شاخص مقاومت به انسولین در موش های صحرایی»
*یکشنبه مورخ 1395/11/10 ساعت 10:00
*اتاق کنفرانس دانشکده

جلسه دفاع از رساله آقای اسماعیل ذبیحی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی با عنوان : «طراحی مدل بازار یابی گردشگری ورزشی در استان مازندران »

استاد راهنما : دکترسیدمحمدحسین رضوی

استاد مشاور : دکترمرتضی دوستی

استاد مدعو: دکتررحیم رمضان نژاد-دکترمحمدرضا برومند-دکترمعصومه کلاته

چهارشنبه مورخ 1395/11/06 ساعت 9:00 صبح

اتاق کنفرانس دانشکده