ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر سید محمدحسین رضوی
1397/4/10
مراسم تودیع بازنشستگی و قدردانی از زحمات آقای صفایی کناری
1397/4/5
گزارش تصویری کارگاه آموزشی کینزیو تیپینگ
1397/4/3
ارتقاء مرتبه علمی خانم دکتر معصومه کلاته سیفری
1397/3/19
قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه مازندران در مسابقات دانشگاه های منطقه 2 کشور
1397/2/25
گزارش تصویری مراسم تقدیر از اساتید و دانشجویان راه یافته به المپیاد ورزشی
1397/2/22

- عمومی   (دانلود)

- فیزیولوژی (دانلود)

-مدیریت (دانلود)

- رفتار حرکتی (دانلود)

- بیومکانیک و آسیب (دانلود)

تقویم آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول 98-97  (دانلود)